ORGANİZASYON YAPISI

Başkurt organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir :