Satın Alma Politikası

  • Başkurt’un satın alma politikası; mevcut ve potansiyel iş ortakları ile karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı, uzun vadeli iş ilişkileri kurmak, yürütmek ve geliştirmektir.
  • Başkurt; gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda rekabetçi olabilmek adına yakın çevredeki tedarikçiler öncelikli olmak üzere, ulusal ve global tedarik alternatiflerinin tümünü değerlendirir.
  • Tedarikçiler ile süregelen işbirliklerinde üst düzey etkinliğe sahip, uyum ve bilgi paylaşımını mümkün kılan iletişim yapısı geliştirilir.
  • Başkurt; teknoloji gelişimine, insan kaynaklarına yatırım yapan, çevre ve insan sağlığına saygılı tedarikçileri tercih eder ve mevcut tedarikçilerinin bu konulardaki gelişimini destekler.
  • Başkurt; kaliteli ürünü, zamanında, rekabetçi şartlarda sağlayabilen, kendi konusunda uzmanlaşmak için araştırmaya ve geliştirmeye önem veren, Çevre ve İş Güvenliği konularında ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapan, çağdaş yönetim anlayışına sahip firmalar ile uzun vadeli iş ilişkileri kurar.