İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları Politikamız; şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır. Bu kapsamda;
 
•    Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve Başkurt’a bağlılıklarını ön planda tutmak,
 
•    Kalite ve verimliliği daha yüksek noktalara ulaştırmak ve çalışanların bilgi ve beceri düzeyini geliştirmek amacıyla , çalışanlara kişisel ve mesleki gelişim programlarına uygun olacak şekilde eğitim ve geliştirme programları uygulamak,
 
•    Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,
 
•    Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
 
•    Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
 
•    Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek temel ilkelerimizdir.