Kalite Politikası

  • Müşterilerimizin temel beklentilerini tam ve doğru olarak anlamak ve karşılamak.    
  • Ürün ve hizmet kalitemiz sayesinde müşterilerimiz tarafından her zaman tercih edilir olmak.
  • Kalite sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek.
  • Planlı ve sürekli eğitimlerle çalışanlarımızın kalite sistemi içinde etkin biçimde yer almasını sağlamak.
  • Üretim alanları ve diğer kullanım sahalarında çevreye zarar verecek tüm zararlı madde ve etkenleri minimize etmek için gerekli önlemleri almak.
  • Ürün ve hizmet sağlayan tedarikçilerin kalite yönünde gelişimi için, eğitici,yönlendirici ve kontrol edici faaliyetlerde bulunmak.